A+ A-

Xe nâng điện Unicarriers

Xe nâng điện Caterpillar ngồi lái có khả năng nâng hàng hóa ở độ cao 3.0 - 6.0m và có thể vào container lấy hàng cũng như nâng hàng di chuyển lên dốc như xe nâng động cơ.
Xe nâng điện
Xe nâng điện

Model
Capacity
Max
Height
Turning
Radius
Battery
Drive/Lift
Motor
FB10
1,000kg
6,000mm
1,710mm
48V/330AH
9kw/9.5kw
FB14
1,350kg
6,000mm
1,710mm
48V/330AH
9kw/9.5kw
FB15
1,500kg
6,000mm
1,710mm
48V/400AH
9kw/9.5kw
FB18
1,750kg
6,000mm
1,725mm
48V/400AH
9kw/9.5kw
FB20
2,000kg
6,000mm
1,950mm
48V/450AH
10kw/9.5kw
FB25
2,500kg
6,000mm
2,005mm
48V/565AH
10kw/12kw
FB28
2,750kg
6,000mm
2,060mm
48V/565AH
10kw/12kw
FB30
3,000kg
6,000mm
2,240mm
72V/450AH
10kw/15kwXe nâng điện 3 bánh ngồi lái: Với góc quay nhỏ, xe nâng điện kiểu 3 bánh ngồi lái được sử dụng rộng rãi tại các kho hàng tiêu chuẩn châu Âu - USA và trong các kho lạnh chứa thực phẩm.