A+ A-

Manitou Rotating Telehandler

Xe nâng thay đổi tầm vươn Manitou Telehandler dòng có mâm xoay chuyên dùng nâng hàng lên cao hỗ trợ thi công tại các công trường xây dựng. Được chế tạo tại nhà máy Manitou Pháp, các dòng xe nâng thay đổi tầm vươn Telehandler của hãng Manitou được khách hàng đánh giá cao về chất lượng và được được xem là thiết bị chủ lực hỗ trợ nâng hàng nặng lên cao tại các công trường xây dựng.
Xe nâng thay đổi tầm vươn Manitou

 Thông tin về xe nâng thay đổi tầm vươn Manitou Telehandler,
Model
Thông số kỹ thuật
Manitou Telehandler MRT-X 1440 Easy
Manitou Telehandler 
MRT-X 1440 Easy
Length : 5.35 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 12490 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1440 Easy
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 13.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 1440 Easy S2 400°
Manitou Telehandler 
MRT-X 1440 Easy S2 400°
Length : 5.35 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 12825 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1440 Easy S2 400°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 13.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 1640 Easy 
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy
Length : 6.36 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 13000 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 15.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 1640 Easy 360° 
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy 360°
Length : 6.36 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 12875 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy 360°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 15.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 1640 Easy 400° 
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy 400°
Length : 6.36 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 12875 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1640 Easy 400°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 15.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 1840 Easy 
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy
Length : 5.54 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 13300 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 17.90 m
Manitou Telehandler MRT-X 1840 Easy 360°
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy 360°
Length : 5.54 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 13670 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy 360°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 17.90 m
Manitou Telehandler MRT-X 1840 Easy 400°
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy 400°
Length : 5.54 m
Width : 2.4 m
Height : 2.97 m
Weight : 13670 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 1840 Easy 400°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 17.90 m
Manitou Telehandler MRT-X 2145 Easy 400°

Manitou Telehandler 
MRT-X 2145 Easy 400°
Length : 6.59 m
Width : 2.5 m
Height : 3.02 m
Weight : 14530 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 2145 Easy 400°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4500 kg
Lifting height : 20.60 m
Manitou Telehandler MRT-X 2545 Easy 360°

Manitou Telehandler 
MRT-X 2545 Easy 360°
Length : 7.06 m
Width : 2.5 m
Height : 3.02 m
Weight : 15540 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 2545 Easy 360°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4500 kg
Lifting height : 24.70 m
Manitou Telehandler MRT-X 2545 Easy 400° 
Manitou Telehandler 
MRT-X 2545 Easy 400°
Length : 7.06 m
Width : 2.5 m
Height : 3.02 m
Weight : 15540 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 2545 Easy 400°
Engine : Perkins
Power : 101 ch
Lifting capacity : 4500 kg
Lifting height : 24.70 m
Manitou Telehandler MRT-X 2150 Privilege Plus 
Manitou Telehandler 
MRT-X 2150 Privilege Plus
Length : 6.87 m
Width : 2.49 m
Height : 3.05 m
Weight : 17930 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 2150 Privilege Plus
Engine : Mercedes
Power : 150 ch
Lifting capacity : 4999 kg
Lifting height : 20.90 m
Manitou Telehanler MRT-X 2540 Privilege Plus
Manitou Telehanler 
MRT-X 2540 Privilege Plus
Length : 7.82 m
Width : 2.43 m
Height : 3.11 m
Weight : 17165 kg
Manitou Telehanler 
MRT-X 2540 Privilege Plus
Engine : Mercedes
Power : 150 ch
Lifting capacity : 4000 kg
Lifting height : 24.60 m
Manitou Telehandler MRT-X 2470 Privilege Plus
Manitou Telehandler 
MRT-X 2470 Privilege Plus
Length : 7.55 m
Width : 2.49 m
Height : 3.05 m
Weight : 21760 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 2470 Privilege Plus
Engine : Mercedes
Power : 176 ch
Lifting capacity : 7000 kg
Lifting height : 24.80 m
Manitou Telehandler MRT-X 3050
Manitou Telehandler
MRT-X 3050
Length : 8.1 m
Width : 2.5 m
Height : 3.26 m
Weight : 22860 kg
Manitou Telehandler 
MRT-X 3050
Engine : Perkins
Power : 216 ch
Lifting capacity : 4999 kg
Lifting height : 29.70 m
Manitou Telehandler MRT-X 3050 Privilege Plus

Manitou Telehandler
MRT-X 3050 Privilege Plus
Length : 7.82 m
Width : 2.49 m
Height : 3.05 m
Weight : 21810 kg
Manitou Telehandler
MRT-X 3050 Privilege Plus
Engine : Mercedes
Power : 216 ch
Lifting capacity : 4999 kg
Lifting height : 29.50 m


Bên cạnh việc cung cấp dòng xe nâng thay đổi tầm vươn có mâm xoay dạng Rotating Telehandler của hãng Manitou, chúng tôi còn cung cấp các dòng xe nâng Telehandler tiêu chuẩn dùng cho các nhà máy sản xuất công nghiệp và các nông trường. Quý khách có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm xe nâng thay đổi tầm vươn Manitou Telehandler xin vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh chóng.

Xe nâng thay đổi tầm vươn có mâm xoay Manitou Rotating Telehandler giúp nâng hàng nặng lên cao hỗ trợ thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị